Knæskade | Din guide til hurtigt at blive skaden kvit.

En knæskade kan på mange måder gøre livet besværligt. Udover at du måske har smerter, så kan en knæskade gøre, at du må vente med at dyrke sport, at det er besværligt at gå på trapper, eller bare i det hele taget gøre mange af hverdagens gøremål til en gene. I denne artikel giver vi dig nogle råd du kan følge hvis du har en knæskade, og samtidig give dig nogle konkrete tips du kan bruge til at blive den kvit.

Det vigtigste er, at du får stillet en diagnose. En knæskade er nemlig ikke nødvendigvis bare en skade. Knæet består af mange sener, muskler og knogler og derfor er det vigtigt, at man får stillet den rette diagnose, så en behandling kan sættes igang.

knæskade

Du kan eksempelvis have løberknæ, springerknæ, meniskskader eller lignende, og alle har forskellige symptomer.

Et løberknæ eksempelvis ( Det har vi skrevet mere om her, og lavet en video ) kan give gener på ydersiden af knæet og især mærkes når man går på trapper. Det kan føles lidt stift om morgenen, men så blive bedre når man begynder at bevæge det. Derfor er der mange der tænker, at de bare skal være varme, og så går det over igen. Desværre kommer generne igen, og ved at blive ved med at træne på det, kan man udskyde sin bedring markant. Derfor skal man hurtigst muligt, igang med genoptræning og udstrækning. Men vigtigst er det, at du finder den udløsende faktor.

Mange der lider af løberknæ, får det fordi, de har en svag muskulator omkring baller og hofter, og derfor er det eksempelvis en god ide, at arbejde målrettet med styrketræning af netop de muskler, for at forebygge.

Meniskskader kan komme ved stød, eller pludselige retningskift.

Har du en knæskade der omhandler din menisk, så kan smerterne sidde både på inderside og/eller yderside. Det afhænger selvsagt af, hvad du har lavet for at knæskaden opstod. Igen er det vigtigt, at du får stillet den rette diagnose, og hos Biomekanikerne kan vi ultralydsscanne for at diagnosticere dig korrekt. (Det har vi skrevet lidt om her )

ultralydsscanning

Meniskskader kan behandles på flere måder. Den simple er, at give knæet ro. Det tager dog ofte lang tid at lade en menisk hele. Vi har dog rigtigt god erfaring med, at behandler med bla. shockwave og i visse tilfælde også med indsprøjtning af det der hedder ACP tendo. Shockwave har vi skrevet om her. 

Shockwave

En meniskskade, SKAL tages alvorligt. At blive ved med at træne på den, kan give kroniske skader, og derfor bør du hurtigt komme igang med både diagnosticering, og behandling.

En knæskade skal tages alvorligt.

Især hvis du er atlet eller meget aktiv. Vi ved det er svært at sidde stille hvis man er vant til at have et aktivt liv. Din livskvalitet hænger sammen med om du kan bevæge dig frit. Derfor bør din fremgangsmåde være som følger hvis du har smerter i knæet.

1: Hold knæet i ro, og få stillet den rette diagnose.

2: Få pinpointet den udløsende faktor.

3: Iværksæt behandling og genoptræning.

4: Forebyg så det ikke sker igen.

Hos Biomekanikerne tilbyder vi alle former for fysioterapeutiske behandlinger, men har samtidig specialiseret os i området omkring diagnosticering. Derfor har vi highend udstyr til både behandling, scanning, men især genoptræning og forebyggelse er vi gode til.

Din knæskade behøver ikke være invaliderende. For mange handler det blot om, at der bliver lavet en behandlingsplan for dem. Tag første skridt nu, og tag kontakt til os. Så kan vi hurtigt få dig tilbage på sporet, igang med din sport igen, og især blive dine smerter kvit.

Vores medarbejdere er alle selv sportsfolk og de ved om nogen hvad du går med af både fysiske udfordringer, men også mentale påvirkninger, i forbindelse med din knæskade.