Fysioterapi – hvad er det?

Er du lidt i tvivl om, hvad det er, en fysioterapeut er i stand til? Eller ved du ikke, om du skal søge til kiropraktor i stedet? Der er mange, der er i tvivl om, hvad det egentligt er, en fysioterapeut gør og kan hjælpe med. Det forsøger vi at give dig klarhed over i artiklen her.

Hvad er en fysioterapeut?

En fysioterapeut er en behandler inden for det sundhedsfaglige område og ved derfor meget om menneskekroppen samt dens bevægelser og funktioner. Har du derfor gener fra muskler, led eller knogler kan en fysioterapeut hjælpe dig til at finde ud af, hvad årsagen til generne er og derudfra hjælpe dig videre med behandling eller genoptræning alt efter, hvad din situation er, og hvad der skal til.

Noget af det vigtigste ved fysioterapien er, at det er en kombination af træning og behandling. For netop med denne kombination får kroppen de bedste forudsætninger for rehabilitering og forebyggelse.

Hvad kan fysioterapi hjælpe på?

Fysioterapi dækker som betegnelse over mange typer af behandlinger. Derfor kan det også afhjælpe mange former for lidelser eller smerter, som gælder alt lige fra nakkesmerter til rygproblemer.

Fysioterapi kan bl.a. hjælpe på:

  • Sportsskader
  • Rygproblemer
  • Musearm og tennisalbue
  • Gigt
  • Bindevævssygdomme
  • Smerter i kroppen
  • Genoptræning efter sygdom, skade eller operation

Fysioterapi kan derfor afhjælpe mange typer af gener, smerter og lidelser til stor gavn for mange. Når årsagen til dine gener er fundet, behandler fysioterapeuten altid med udgangspunkt i det samt rådgiver om, hvordan du selv kan forebygge, at det enten bliver værre eller kommer igen.

Hvad koster fysioterapi?

Hvad det koster at få behandling hos en fysioterapeut kommer an på, om du henvender dig til en klinik med eller uden en offentlig overenskomst. Er klinikken en del af den offentlige overenskomst, koster 1. behandling 275,45 kroner, mens efterfølgende behandlinger koster 175,14 kroner. Har klinikken en offentlig overenskomst, kan du blive henvist fra lægen og få tilskud. Hos Biomekanikerne er vi ikke en del af det offentlige system og har heller ej ydernummer. Vi er en specialistklinik, der kan hjælpe alle, men vi får altså ikke tilskud fra det offentlige. 

Du behøver dog ikke en henvisning fra din læge for at gå til behandling hos en fysioterapeut. Det er dig frit for at vælge. Vælger du en, der ikke er en del af den offentlige overenskomst, må klinikken selv sætte taksterne for behandling.